Actualitat

Experiències dels nostres clients: CAN MIMO ARTESANS SL

13 de novembre de 2016……Hola bon dia som uns joves que volem informació sobre ajuts, som de Vacarisses i enginyers agrícoles…..

Amb aquest email comença aquest projecte a casa nostra…

Quedem amb ells per parlar cara a cara, i així va ser com vàrem conèixer tot el projecte. Aquí és quan ja intuïm que seria un projecte molt interessant, però no exempt de dificultats. Això és extra motivant ja que preveiem que caldria la intervenció de diferents especialistes, en altres paraules, requerirem d’un potent treball en equip.

Concretament, el projecte d’aquests tres joves emprenedors, consisteix en posar en marxa un ramat de cabres dins Projecte LIFE Montserrat. Volen pasturar una zona cremada de Montserrat amb cabres malaguenyes, per així minimitzar el risc d’incendi, però alhora aquestes cabres faran llet, i amb aquesta tenen la intenció de fer transformats làctics que ells mateixos vendran; amb la qual cosa volen desenvolupar una formatgeria amb venda directa.

La tria de la raça no és aleatòria, ja que aquestes cabres són més altes, i així poden pasturar millor les zones cremades sense ferir-se el braguer i tenir problemes sanitaris degut a les ferides i la lactació. Una raça especial, per a un cas especial.

Un cop definit el plantejament, comencem a treballar en diferents fronts, tots ells entrellaçats. Des del servei d’ajuts i subvencions necessitem quadrar tres incorporacions, definir els plans de millora i treballar en l’estudi de viabilitat del projecte, un nou projecte sense massa antecedents que requereix de molta investigació.

El nostre servei d’assessorament per les incorporacions, anomenat Pack per la incorporació a l’empresa agrària, està precisament dissenyat per maximitzar les sinergies entre els diferents assessors, d’aquesta manera els nostres clients gaudeixen d’un servei plenament integral amb la comoditat que això els representa. Cada especialista fa la valoració de com s’optimitzarà l’inici de cada activitat i aquestes es posen en comú.

Així, i per exemple en aquest cas concret, cal pensar quina forma ha de tenir aquesta empresa que han de crear. Fem varies reunions amb el servei jurídic i decidim fer una SL. Això ens obliga a coordinar-nos també amb el servei fiscal, comptable i laboral per minimitzar els costos de constitució i manteniment d’aquesta futura societat.

Un cop decidits els aspectes mercantils, també han entrat en acció l’àrea d’enginyeria per la definició de la infraestructura ramadera i l’acompliment de requeriments en aquest camp. En l’inici de l’activitat, la Corredoria d’Assegurances s’ha encarregat de protegir la inversió.

La relació de confiança amb els clients és un lligam que ens dona un valor afegit i que reverteix en una molt bona definició del projecte. Aquest assessorament ha creat un vincle que fa que no nomes siguin clients, sinó que ens en sentim una mica part del projecte. Un trosset molt petit del projecte de CAN MIMO ens el sentim nostre.

Moltes gràcies DAVID, MAGDA i MERLES per comptar amb nosaltres i molta sort!

Us convidem a seguir el projecte de CAN MIMO a https://www.facebook.com/canmimoartesans/