Actualitat

Sobre la matriculació de maquinària agrícola abans d’acabar l’any

Atés al moviment que hi està havent aquests dies al respecte de la matriculació de maquinària agrícola abans d’acabar l’any, adjuntem una informació que pot ajudar a aclarir dubtes.

Per tal de poder matricular les màquines agrícoles de les categories R (remolcs agrícoles) i S (màquines remolcades/arrossegades), amb homologacions diferents a les del Reglament UE 167/2013, el titular de la màquina agrícola haurà de realitzar la inscripció al ROMA abans del dia 30 de desembre de 2018.

Si no es pogués realitzar la inscripció abans d’aquesta data (per excés de treball en els Registres del ROMA, errors en la documentació, etc.), el titular de la màquina agrícola haurà d’acreditar, en el moment de matricular la màquina, que va sol·licitar la inscripció abans del 30 de desembre de 2018, mitjançant una còpia registrada de la sol·licitud d’inscripció al ROMA.  D’aquesta manera, la inscripció es podrà realitzar a partir del dia 1 de gener de 2019.

Posteriorment, el titular de la màquina agrícola disposarà d’1 mes per a realitzar la matriculació des de la data d’inscripció al ROMA.

Paral·lelament, el Ministeri d’Agricultura informa que:

Per inscriure la màquina al ROMA i després matricular-la, el titular de la màquina agrícola ha de disposar de la corresponent targeta ITV. Si el titular de la màquina agrícola només disposa del certificat de característiques tècniques, només podrà fer la inscripció al ROMA, però no la podrà matricular.

Si el titular no disposa de la documentació, la podrà aconseguir:

  • Mitjançant el fabricant ( si aquest continua en actiu)
  • Presentant un certificat de característiques tècniques emès per un tècnic competent (enginyer agrícola, industrial, etc.), d’acord amb l’Annex IV del Reial Decret 1013/2009 (en aquest cas, només serviria per inscriure la màquina al ROMA, no per a matricular-la).
  • Mitjançant la realització d’una homologació individual que donarà lloc a l’emissió d’una fitxa tècnica (amb ella podrà matricular la màquina).

Per qualsevol consulta, no dubteu en posar-vos en contacte amb el Centre de Mecanització Agrària o a les nostres oficines.