Actualitat

Adaptació a la normativa benestar animal

Adaptació a la normativa de benestar animal en el sector porcí

Adaptació a la normativa benestar animalLa nova Normativa de Benestar Animal entrarà en vigor l’1 de gener de 2013.  Per aquest motiu i per tal de resoldre els dubtes que hi hagi, el Sector Porcí de la Unió de Pagesos ha demanat la creació d’un sistema d’atenció al ramader per resoldre dubtes.

Finalment, el DAAM ha donat resposta a aquesta demanda, i ha posat a disposició dels ramaders del sector porcí un correu electrònic baporci2013@gencat.cat per tal d’adreçar tots aquells dubtes que tingueu sobre l’adaptació a la normativa de benestar.

Durant el mes d’octubre, el DAAM realitzarà iniciat un seguit d’auditories a granges escollides aleatòriament per valorar com estan en l’adaptació a la normativa. Remarquen que són auditories totalment informatives i en cap cas sancionadores. En qualsevol cas, aquestes visites serviran al Departament per valorar el grau d’adaptació de les granges i marcar el proper full de ruta.

En la situació actual, on les empreses que subministren, bàsicament slats, a granges estan desbordades i no donen a l’abast per la quantitat de demandes que tenen, el DAAM va comunicar que els ramaders que es trobin en aquesta situació és molt important que disposin d’un certificat/comprovant conforme han fet la comanda.

Finalment també us informen d’algunes novetats en quan a criteris en l’adaptació normativa de Benestar Animal:

  • S’accepta que un mínim, del 45% de la capacitat de verres d’una granja, estigui allotjada en grup.
  • L’espai del COM en animal en grup només s’accepta si està per sota del nivell de terra o bé enlairat i que l’animal pugui ficar el cap per sota.
  • En la consulta feta pel COPA-COGECA sobre l’acceptació d’slats de costella de 60 mm en corrals d’engreix amb el 60% de la superfície pavimentada ha estat negativa.