Actualitat

Serveis Comptables

Adequació de mòduls Renda 2014

Us recordem que els que feu la declaració de la renda per a persones físiques pel mètode d’estimació objectiva, també anomenat com el sistema de mòduls, heu de tenir present alhora de fer la declaració que alguns índex de rendiment net s’han reduït per adequar-los a la situació econòmica de pèrdues de producció pels motius que contempla la llei.

Si teniu l’explotació en els municipis o comarques que indiquem a continuació i dels sectors productius que es detallen, recordeu de posar aquests nous índex a la vostra declaració.

Moduls RENDA 2014

A Agroxarxa tenim un equip tècnic expert i especialitzat en el sector agrari que compta amb una notable experiència i coneix al detall tota la casuística del sector amb el qual treballem principalment. La formació, eines i la preparació per l’elaboració de les seves declaracions estan fetes amb tot rigor per tal que el nostre assessorament sigui segur i de confiança. Els ajuts o les expropiacions, per exemple, tenen una tributació específica, que cal conèixer i aplicar per reduir el risc de sancions. La nostra visió global i coneixement ens possibilita oferir-li un servei d’altíssima qualitat.