Actualitat

Afectacions importants degudes a canvis en la llei de trànsit

senglarEl 9 de maig de 2014 va entrar en vigor la Llei 6/2014, de 7 d’abril, per la que es modifica el text articulat de la “Ley sobre Tráfico, Circulación y Seguridad Vial”, aprovat per Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març.

La disposició addicional 9ª de la Llei 6/2014 modifica la responsabilitat en accidents de trànsit per atropellament d’espècies cinegètiques, quedant de la següent manera:

“En accidentes de tráfico ocasionados por atropello de especies cinegéticas en las vías públicas será responsable de los daños a personas o bienes el conductor del vehículo, sin que pueda reclamarse por el valor de los animales que irrumpan en aquellas.

No obstante, será responsable de los daños a personas o bienes el titular del aprovechamiento cinegético o en su defecto, el propietario del terreno, cuando el accidente de tráfico sea consecuencia directa de una acción de caza colectiva de una especie de caza mayor llevada a cabo el mismo día o que haya concluido doce horas antes de aquel.

También podrá ser responsable el titular de la vía pública en la que se produzca el accidente como consecuencia de no haber reparado la valla de cerramiento en plazo, en su caso, o por no disponer de la señalización específica de animales sueltos en tramos con alta accidentalidad por colisión de vehículos con los mismos.”

Aquesta modificació comporta un gran canvi a l’hora d’afrontar un sinistre d’aquestes característiques. A partir d’ara a la majoria de casos la responsabilitat recaurà sobre el conductor del vehicle, fent-se càrrec dels danys personals o els danys patits pel propi vehicle, sense la possibilitat de poder reclamar a ningú.

També cal tenir en compte que el registre d’incidències de trànsit amb porcs senglars indica que Lleida, Girona i Barcelona estan entre les 15 primeres províncies amb aquest tipus d’incidència.

La millor opció per estar tranquil en quant als danys patits pel nostre vehicle, és tenir cobertura a la pròpia pòlissa de circulació de l’automòbil. A les pòlisses de tot risc aquests fets estan coberts però les pòlisses anomenades familiarment “tercers” normalment no ho cobreixen, per aquest motiu la nostra recomanació és disposar d’una assegurança de danys a tercers amb la garantia d’espècies cinegètiques.

Si ja té el seu automòbil assegurat amb nosaltres pot trucar a la seva oficina per rebre informació més detallada, si no té el seu vehicle assegurat amb nosaltres i desitja més informació, ompli el següent formulari i ens posarem en contacte amb vostè el més aviat possible.

  Nom Població
  Telèfon E-mail

  Accepto la política de tractament de dades.

  A més a més voldríem recordar-li que disposem de la millor assegurança de defensa jurídica pel seu automòbil, per només 27€ anuals li ofereix garanties que la seva pòlissa actual segur que no cobreix.  Si desitja més informació pot visitar la nostra web: http://agroxarxa.com/defensa-juridica-asseguranca-poc-visible/

  Una resposta a “Afectacions importants degudes a canvis en la llei de trànsit”

  Els comentaris estan tancats.