Història

Agroxarxa neix a finals de l’any 1991 amb la denominació inicial de Unió de Serveis a la Pagesia S.L.. Va ser creada pel sindicat agrari Unió de Pagesos de Catalunya amb l’objectiu de construir una estructura altament qualificada i professionalitzada capaç de donar servei als pagesos i ramaders i abastar tot el territori de Catalunya.

Com totes les empreses que acaben sent sòlides es va començar poc a poc, tot creixent gradualment en capacitat professional i en dimensió, i construint i desenvolupant tot un ampli cos de coneixement tècnic especialitzat en les especificitats i necessitats de servei dels nostres clients agraris.

Inicialment Agroxarxa, amb uns recursos humans i tecnològics limitats, es va centrar en oferir als clients agraris el servei d’assessorament fiscal i comptable, així com la contractació de les principals línies d’assegurances agràries o generals.Agroxarxa va ser pionera en aquells anys en la introducció de les Agrupacions de Gestió d’Explotacions (AGE), el nucli d’allò que en el futur seria el Servei Comptable i de Gestió tècnica i econòmica.

Eren aquells els anys que a Catalunya es dissenyaven i construïen les grans infraestructures viàries i de comunicacions, sovint amb un total menyspreu per l’espai agrari i menystenint els interessos dels pagesos que eren expropiats.

Agroxarxa va assumir la defensa tècnica dels afectats per aquelles expropiacions tot desenvolupant línies de servei per tal d’ajudar als pagesos a aconseguir millors preus i condicions pel seu patrimoni expropiat.

Una part important del Servei Jurídic va néixer també per a defensar els nostres clients de les agressions a l’espai agrari, i tanmateix per a resoldre tota la complexitat legal i mercantil que cada cop més tenien les explotacions agràries.

L’any 2000 l’empresa canvia la seva denominació per l’actual Agroxarxa S.L., i prossegueix un fort període d’expansió territorial que ens ha portat a oferir una xarxa de 25 oficines al públic, a l’abast dels pagesos i del sector agrari en general.

És en aquells temps també que Agroxarxa es constitueix com a Corredoria d’assegurances per tal de poder oferir més varietat de productes pensats específicament per a les necessitats del sector agrari, a més a més de mantenir l’especialització en el sistema d’assegurances agràries.

També, en el mateix període es crea SCT ® Servei de Contractació de Treballadors el qual juntament amb el Servei Laboral havia de respondre a la creixent necessitat que tenien els pagesos de contractar temporers i/o personal fix per les campanyes agràries. Agroxarxa es va especialitzar així en l’assessorament i tramitacions laborals dels treballadors i de Seguretat Social agrària.

Donada la creixent complexitat empresarial de les explotacions agràries, s’ha acabat construint un potent Servei d’Enginyeria capaç d’assessorar i projectar tot tipus de construccions agràries i rurals, i així poder acompanyar millor als nostres clients en l’execució de les seves inversions. Més recentment, i en la mateixa línia, s’ha obert el Servei d’enginyeria Forestal.

Amb la introducció de la Declaració Única de Conreus (DUN) Agroxarxa va posar en marxa una de les àrees de servei que ens ha identificat més dins del sector: es denomina Servei de Gestió d’ajuts i subvencions, i té com a objectiu la tramitació i assessorament de la DUN i dels sistema d’ajuts que deriven de la PAC.

Tanmateix i des de 2007 (any de creació del Sistema d’Assessorament Agrari al nostre país) Agroxarxa està homologada com a Entitat d’Assessorament Agrari, i està qualificada per a assessorar i tramitar el Contracte Global d’Explotació a tot el territori de Catalunya, i oferir assessorament tècnic i econòmic als clients que així ho demanin.

L’aspiració actual d’Agroxarxa és la de seguir creixent al costat dels pagesos i ramaders de Catalunya, els nostres clients, ésser punters en oferir solucions i serveis i acompanyar-los en la resolució de les seves necessitats en un món que canvia ràpidament, i amb un sector agrari que no es pot estancar.

Agroxarxa, igual que també ho són les explotacions agràries, és una empresa de reptes i de capacitat per afrontar els canvis.