Actualitat

L’aplicació de les dejeccions a la DUN 2017

A la DUN 2017 s’indica a nivell de recinte SIGPAC, si aquest consta en algun pla de gestió de dejeccions ramaderes, apareixent el número del pla i el nom del seu titular.

Això està motivat per les nombroses consultes que s’adrecen al DARP, sobre si determinats recintes apareixen en algun pla de gestió. Així, cada titular en serà coneixedor i tindrà l’opció (no l’obligació) de manifestar davant el DARP quina és la informació correcta. En tot cas, sempre és el ramader el responsable de disposar d’un pla de gestió correcte.

Les dades a la DUN 2017 referents a autoritzacions d’aplicació de dejeccions (fems, purins i gallinasses) són les que constaven com a vigents en als plans de gestió de dejeccions ramaderes el 15/11/2016.

Poden existir recintes on el titular no és conscient que s’hi va autoritzar l’aplicació de dejeccions. Això pot ser degut a canvis de titularitat, autoritzacions antigues realitzades pels propietaris, canvis en el SIGPAC, concentracions parcel·làries, canvis a cadastre, etc. D’altra banda, en alguns casos apareixen solapaments: terra on s’ha autoritzat l’aplicació de dejeccions a més d’un pla de gestió.

Aquesta informació que ens retorna la DUN 2017 doncs, ens permet veure si tenim recintes assignats a algun PGDR, permetent-nos gestionar, sense cap termini ni obligació, qualsevol dubte o error. De fet des d’Agroxarxa recomanem fer-ho amb tranquil·litat un cop finalitzat el període DUN, d’aquesta manera podrem resoldre el que hagi sorgit de millor manera.

Si feu la DUN 2017 a Agroxarxa, el nostre equip multidisciplinar us podrà assessorar al respecte i de manera integral.