Actualitat

Apunta’t al Pla de Reestructuració i Reconversió de la Vinya

Fins al 15 de novembre.

Per renovar les plantacions de vinya es poden sol·licitar ajuts a través d’un Pla de Reestructuració i Reconversió de la Vinya.

Per sol·licitar els ajuts que inclou un pla de reestructuració i reconversió de la vinya és convenient formar part de un col·lectiu. Tal com hem fet sempre, Agroxarxa en crearà un.

Aquest ajut subvenciona les accions d’arrencada, plantació, emparrat, desinfecció, despedregat, moviments de terra, protecció de planta jove, transformació de vas a emparrat, i re-empelt.

El funcionament de l’ajut és similar al pla anterior, és a dir, es tracta d’un pla anual, en el que només es subvencionaran les accions efectuades entre l’1 d’agost de 2017 i el 31 de juliol de 2018. A diferència d’anteriors convocatòries, totes les actuacions sol·licitades hauran d’estar finalitzades abans del 31 de juliol de 2018. Recomanem especialment constituir un aval o una garantia.

El primer pas, és preparar la sol·licitud d’entrada al col·lectiu, que s’haurà presentar abans del 15 de novembre de 2017.

Un cop acceptat el pla per part del Departament d’Agricultura, els integrants del col·lectiu podran presentar les sol·licituds d’ajut individuals al Departament d’Agricultura.

Com veieu, termini per formar el col·lectiu és molt curt i per tant si hi esteu interessat, és prioritari que contacteu amb nosaltres el més aviat possible, i així anar avançant feina.