Campanyes finalitzades

Camp de ceral i magatzem eines

Assegurança de rendiments pels diferents cultius

En l’assegurança agrària cada any es varien les cobertures, això fa més necessari que mai un bon assessorament per avaluar correctament el risc de la collita, escollir la millor cobertura per l’explotació i evitar sorpreses en cas de sinistre.

Ara és el moment d’assessorar-se i escollir la millor opció per cada explotació.

Dates màximes per contractar la pòlissa d’assegurança agrària amb els mòduls que cobreixen totes les adversitats climàtiques, l’incendi i la fauna silvestre:

terminis asseegurança rendiments

En el cas de conreus herbacis de regadiu, únicament queden coberts els danys produïts per la fauna silvestre si es contracta la pòlissa abans del 20 de desembre.

I a més, si ara es contracta amb nosaltres la pòlissa d’Agroseguro de conreus herbacis i de raïm de vinificació, oferim la possibilitat mitjançant AGROMUTUA d’incrementar a la primavera el preu d’assegurament dels cultius fins un 30%. Els riscos coberts són la pedra de manera obligatòria i de manera opcional el foc per totes les produccions de conreus herbacis.

Per més informació o per la contractació, podeu contactar amb les nostres oficines.