Campanyes finalitzades

Assegurança de collita

Assegurança de rendiments pels diferents cultius

L’informem que ja pot subscriure l’assegurança agrària pels conreus de:

CEREALS i altres CONREUS EXTENSIUS, OLIVERES, FRUITA SECA, RAÏM DE VINIFICACIÓ i  PÈRDUA DE PASTURES

Aquest any en el moment de contractar la pòlissa d’assegurança i per molt poca diferència, es pot cobrir al mateix temps la palla dels cereals d’hivern. Aquesta i d’altres modificacions en les cobertures de les pòlisses fan més necessari que mai un bon assessorament per poder avaluar correctament el risc de la seva collita, escollir la millor cobertura a la seva explotació i evitar sorpreses en cas de sinistre.

  • Fruita seca: fins el 30 de novembre
  • Pèrdua de pastures (en comarques no pirinenques): fins el 30 de novembre
  • Oliveres: fins el 15 de desembre
  • Cereals i altres conreus extensius: fins el 20 de desembre*
  • Raïm de vinificació: fins el 20 de desembre
  • Pèrdua de pastures (a les comarques pirinenques): fins el 30 de desembre

* Pels cultius de cereals d’hivern, oleaginoses i lleguminoses únicament queden coberts els danys per fauna silvestre en les parcel·les de reg si es contracta la pòlissa abans del 20 de desembre. En les parcel·les de secà i pels altres conreus, continuen estan coberts els danys per fauna silvestre.

A les parcel·les de secà de cereals i altres conreus extensius es podran fer modificacions i declarar no naixença de l’assegurança fins el 31 de març i declarar sinistre per danys de conills en els cereals com a màxim fins el 15 d’abril.

I també, únicament si contracta ara la pòlissa de conreus herbacis i vinya amb nosaltres, a la primavera tindrà l’opció de contractar l’assegurança de sobrepreu. Amb aquesta pòlissa li oferim la possibilitat d’incrementar el preu d’assegurament dels cultius fins un 30%. Els riscos coberts són la pedra de manera obligatòria i el foc de manera opcional.

Amb nosaltres tindrà un assessorament personalitzat per la contractació de la seva pòlissa per tenir l’assegurança més adequada a les seves necessitats, i si és el cas, el seguiment de la gestió dels sinistres per defensar els seus drets.

Ens pot trucar per demanar dia i hora al telèfon de l’oficina.