Articles d'interès

Assegurances mèdiques

Low cost • Darrerament hi ha companyies asseguradores que estan oferint pòlisses d’assistència a preus reduïts.
Fiscalitat • Alguns pagesos poden incloure com a despesa deduïble les primes pagades de l’assegurança mèdica.

Assegurances mèdiques

Tots estem d’acord que la cura de la salut de les nostres famílies i la nostra pròpia és una de les preocupacions fonamentals de les persones. El sistema sanitari públic està patint els darrers temps una reducció de personal i serveis que redunda en una pitjor assistència sanitària al ciutadà (atenció deficient, llargues llistes d’espera per a proves, operacions, etcètera).

Per aquest motiu, cada vegada són més les persones que contracten una assegurança mèdica privada que els doni la tranquil·litat d’una atenció ràpida i còmoda.

De totes maneres, les assegurances sanitàries també tenen les seves limitacions: no admeten qualsevol pacient i per accedir a alguns serveis hi ha terminis de carència des del moment que es contracta la pòlissa. És molt important conèixer les garanties i condicions de la pòlissa i comparar entre diverses companyies per poder decidir l’assegurança que ens convé més.

Tipus d’assegurança mèdica • Les assegurances d’assistència sanitària (també anomenades de salut) ofereixen habitualment tres tipus de garanties. En primer lloc, l’assistència primària: visites a metges de capçalera i pediatres. En segon lloc, especialistes: visites a metges especialistes i proves de diagnòstic. I en tercer lloc, hospitalització.

La gran majoria de les pòlisses de salut es divideixen en tres tipus. Primer, les assegurances de quadre mèdic. Això vol dir, que l’assistència està limitada als metges i hospitals concertats per la companyia. Poden incorporar el sistema de copagament, és a dir, l’assegurat ha de pagar una quantitat en determinades visites o actes mèdics.

Segon, assegurances de reemborsament o lliure elecció. Aquí l’assegurat és lliure d’anar al metge o hospital que desitgi. La companyia abona un tant per cent de la factura de despeses mèdiques (normalment entre un 80 i un 90%).

Tercer, assegurances amb quadre mèdic i reemborsament. És una barreja dels dos tipus mencionats anteriorment, disposen de quadre mèdic concertat i donen l’opció a l’assegurat d’anar a centres sanitaris o metges de la seva elecció.

Opcions interessants • Darrerament hi ha companyies asseguradores que estan oferint pòlisses d’assistència sanitària a preus reduïts, el que podríem anomenar una pòlissa low cost, això és possible perquè incorporen un copagament, és a dir, pagar quantitats simbòliques o petites per consultes o proves.

Resulten molt interessants per a famílies que no volen o no poden assumir el cost d’una pòlissa de salut estàndard però que no volen renunciar a l’assistència sanitària privada. I també són molt atractives per a aquelles persones que tenen ja contractada una pòlissa de salut però habitualment no requereixen serveis sanitaris.

Beneficis fiscals • Si la persona que contracta l’assegurança exerceix una activitat professional o una activitat econòmica, i està en règim d’estimació directa (com pot ser el cas d’alguns pagesos o ramaders), pot incloure com a despesa deduïble les primes pagades de l’assegurança mèdica per la seva pròpia cobertura i la del cònjuge i dels fills menors de 25 anys que convisquin amb ell, amb el límit de 500 euros anuals per a cadascuna de les persones.

És important informar-se i assessorar-se correctament. Qui desitgi informació personalitzada pot enviar un missatge electrònic a l’adreça asg@agroxarxa.com, indicant el nom, telèfon i població i ens hi posarem en contactede seguida que puguem.

Un pensament quant a “Assegurances mèdiques”

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.