Actualitat

Atenció autònoms! obligatorietat de gestió electrònica

Et recordem que el dia 1 d’octubre de 2018 va entrar en vigor la Ordre ESS/214/2018 en la que es regula el sistema de remissió electrònica de dades en l’àmbit de la Seguretat Social.

En la mateixa, s’estableixen la obligatorietat pels treballadors inclosos en el Regim especial de treballador Autònoms de gestionar per via electrònica els tràmits d’afiliació, cotització i recaptació així com la recepció de les notificacions dels actes administratius de la Seguretat, per tant, li fem saber que vostè com a treballador Autònom o Treballador per Compte Pròpia Agrari.

Pots escollir entre dos opcions per realitzar les gestions:

  • Gestionar-ho tu mateix, mitjançant la Seu electrònica de la Seguretat Social       (SEDESS), sent necessari disposar d’un sistema d’identificació com: certificat digital, DNIe o Cl@ve.
  • Delegar en nosaltres com a autoritzats red la gestió dels tràmits i la recollida de les notificacions.

És important saber que el procediment a seguir serà el següent, les notificacions estaran penjades durant 10 dies a la Seu electrònica de la Seguretat Social i el subjecte responsable, rebrà un avís, si transcorregut aquest termini no s’accedeix al contingut de la notificació, s’entendrà rebutjada, donant-se per complert el tràmit de notificació i continuant el procediment iniciat.

Atenent a la nova situació, t’emplacem a que et posis en contacte amb la teva oficina per tal que el puguem assessorar de la millor forma possible.