Actualitat

Balanç de Nitrogen a l’explotació porcina

El passat dia 20/12 es va publicar al DOGC l’Ordre ARP/225/2019, per al que s’estableix la metodologia de càlcul del Nitrogen de les dejeccions ramaderes del bestiar porcí, als efectes de la elaboració del Pla de Gestió de Dejeccions Ramaderes.

Les reduccions en l’excreció nitrogenada autoritzades o en tràmit en el moment de l’entrada en vigor de la present ordre, tindran vigència fins el 31/03/2021 o fins el 31/03/2022, segons el cas.

A partir d’aquestes dues dates o abans si s’hi volen acollir voluntàriament, els ramaders del porcí poden acollir-se a la reducció en l’excreció nitrogenada mitjançant el Balanç de Nitrogen.

El període de càlcul del Balanç és entre l’1 de setembre de l’any anterior a la presentació de dades i el 31 d’agost del any corresponent a la presentació de dades.

La declaració de dades per el càlcul del Balanç es farà amb una aplicació telemàtica del DARP i es farà cada any durant el tercer trimestre, excepte per enguany en que el període de declaració es fins el 25/02/2020.

La reducció de Nitrogen obtinguda del mètode del balanç produeix efecte el 1 d’abril de l’any següent, i excepcionalment enguany l’efecte es produirà el 1 de maig del 2020.

Les explotacions porcines d’engreix que no s’acullin al mètode del Balanç i vulguin gaudir d’algun tipus de reducció del nitrogen excretat, poden acollir-se a una reducció no superior al 12%, si com a mínim segueixen dues fases d’alimentació amb pinso enriquit amb aminoàcids essencials, el nombre d’engreixades és superior a dos per any i el pes màxim d’entrada és de 25 Kg i el pes màxim de sortida és de 120 Kg.

El Balanç de Nitrogen a la granja té en compte el estoc d’animals i pinso al inici del període, les entrades de pinso i animals durant el període, les sortides i les baixes d’animals durant el període, el estoc d’animals i pinso al final del període i el Nitrogen volatilitzat.

Per qualsevol dubte truca’ns sense compromís o vine a la teva oficina de referència, o senzillament, envia’ns un correu electrònic a agroxarxa@agroxarxa.com