Actualitat

Benestar animal en el sector porcí

Des de l’1 de gener d’enguany totes les explotacions porcines han d’estar adaptades a la normativa de benestar animal.

El Departament d’Agricultura ha informat que a partir de l’1 de novembre d’aquest any, en sol·licitar el permís d’entrada dels engreixos es verificarà si es compleix o no amb aquestes normes i en cas d’incompliment, no es donarà el permís d’entrada fins que la nau o l’explotació s’hagi adaptat.

A les explotacions de cicle tancat, en cas d’incompliment, es retirarà el talonari de guies i la utilització telemàtica a partir de l’1 de gener de 2014. Així mateix, cal recordar que qualsevol incidència en benestar animal comporta un incompliment en condicionalitat i a la vegada pot comportar una disminució dels ajuts vinculats a la DUN.