Actualitat

Mesures de bioseguretat a les granges porcines

El Servei de Prevenció de salut animal del Departament d’Agricultura ha comunicat que totes les granges porcines han de disposar  de:

-TANCA PARIMETRAL única, continua i que inclogui totes les instal·lacions de l’explotació (els talussos i barreres orogràfiques no s’admeten com a tanques perimetrals; tret de casos molt excepcionals).

-TELES OCELLERES

-VESTIDORS  (canvi de roba i rentar-se les mans).

Les granges que no tinguin l’enquesta de bioseguretat gravada al  Gestió Telemàtica ramadera (GTR) o estigui puntuada amb “0” (tanca deficient o inexistent), tenen restricció per a la emissió de Document sanitari trasllat (DST) i aplicació estricta denegació Permís entrada de garrins (PEG).

Quan una visita dels Servei veterinaris oficials (SVO) es detectin mancances en la tanca o teles ocelleres, manca de vestidor o manca sistema desinfecció rodes de la granja, es donarà  30 dies per esmenar les mancances. SI no s’esmena es suspendrà l’activitat al Registre explotacions ramaderes.

Les tanques aprovades amb data anterior al desembre 2015, tindran fins el 31/12/2018 per adequar-se a la nova instrucció.

A partir d el’1/01/2019 aquelles explotacions que no disposin de vestuari en condicions  se’ls hi aplicarà la restricció de DST i PEGs.