Actualitat

Bonificació formació contínua sector agrari

Bonificacions formació contínua empreses del sector agrari

Bonificació formació contínua sector agrari

Arran de la integració, al 2012, dels treballadors agraris per compte aliè del règim especial agrari en d’un sistema especial dins del règim General de la Seguretat Social, es cotitza per primera vegada pel concepte de Formació professional durant els períodes d’activitat.

Per aquest motiu, les empreses poden bonificar-se en les seves quotes de la seguretat social de les accions formatives que realitzin els seus treballadors. Segons la Llei 2/2012, de 29 de juny, aquest any queda garantit per a totes les empreses un import mínim de bonificació de 420 €, independentment de l’import cotitzat en l’exercici anterior per a formació professional.