Actualitat

Campanya inspecció treball

Campanya d’inspeccions de treball

Tenim constància que la Inspecció de treball aquest 2016, a tota Catalunya i a tots els sectors, és la de  Comprovació del registre de jornada dels treballadors.

Com sabeu, l’empresari té l’obligació de portar un registre de la jornada de treball de tots els treballadors que té contractats, tant siguin a temps parcial com a temps complert.

La jornada s’ha de registrar dia a dia i en el registre ha de constar l’hora d’entrada i l’hora de sortida de cada treballador. A final de mes l’empresari ha de lliurar, amb la nòmina, el resum de totes les hores realitzades en el mes.

Aquest registre diari es pot portar mitjançant un full de càlcul, control de fixatge, etc.. Si l’interessa li podem facilitar un model per portar aquest registre.

En el cas de temps parcial, si l’empresari no porta aquest registre, la Inspecció de treball presumirà que el contracte és celebrat a jornada completa, excepte prova que acrediti el caràcter parcial dels serveis.

Per a qualsevol dubte o aclariment, estem a la seva disposició.