General

Inici campanya Renda 2015

El passat 6 d’abril va començar la campanya de Renda 2015, que finalitza el 30 de juny.

Aquesta campanya de renda és la primera que incorpora els efectes de la darrera Reforma Fiscal aprovada.

S’aplicaran els nous trams impositius que es redueixen respecte exercicis anteriors. Per exemple, el tipus impositiu més elevat, per a bases liquidables superiors a 60.000 euros, serà del 47% al 2015. L’any anterior aquest tipus impositiu era del 52%.

La nova regulació és més beneficiosa que l’anterior per aquells contribuents que tinguin persones a càrrec, aplicant majors reduccions que en exercicis anteriors.

Quadre resum nova regulació

Per contra, resultarà menys beneficiosa en determinats casos la tributació de guanys patrimonials, rendiments del capital mobiliari, rendiments de lloguers d’habitatges o rendiments d’activitats econòmiques que veuen com s’han reduït o fins i tot desaparegut reduccions, deduccions i d’altres incentius fiscals que afectaven aquest tipus de rendiments.

Entre les novetats més específiques que afecten al sector agrari destaquen la rebaixa dels límits per poder-se acollir al sistema de mòduls o l’obligació de declarar determinats ajuts públics en el període impositiu en el qual es cobrin i no en funció de l’any de concessió.

Renda 2015