Projectes de clients

Can Cristòfol (Segarra)

Can Cristòfol (La Segarra)A la nostra comarca, la Segarra, el món de la pagesia ha passat temps molt difícils degut a la complicada climatologia, hi ha hiverns sense fred o  hiverns de gelades continues, també s’ha de tenir en compte les pedregades i els forts cops de calor amb temps de sequera.

Degut a aquestes adversitats, els nostres avis deien que en la agricultura de secà s’ha de viure de les males collites i no comptar amb les bones. Fa uns quants anys va aparèixer “la pac”, que tothom coneix i opina, que en un principi ens donava estabilitat i actualment es una bona ajuda a les explotacions, però que passarà? Durarà? Hi haurà retallades o senzillament deixarà d’existir…

A la climatologia ens hem adaptat amb noves llavors més productives, implantació de noves zones de reg (no és el cas de la nostra explotació) rotació de cultius i la pràctica de la sembra directa. Les assegurances juguen un paper molt important, però són insuficients, ajuden però no solucionen, i a més ara també depenem de Brussel·les i d’una agricultura global en mans d’intermediaris o especuladors que ens fan ballar els preus al seu gust.

Per lluitar o adaptar-se a la climatologia, com he dit abans ja hem après, però lluitar contra la “burocràcia” és més complicat, però tot i així hi estem aprenent, encara que convé que ens apliquem de debò i amb ganes i il·lusió ja que per fer-ho també tenim eines però cal triar-les i saber fer-les servir. Si tenim un problema de salut anem al metge, si el cotxe s’ha espatllat anem al mecànic i si volem bones eines per gestionar les nostres explotacions hem d’anar a llocs especialitzats on hi ha un bon equip de professionals, que personalment recomano.

La nostra explotació és una petita empresa familiar que als anys seixanta tenia unes 40 ha de cereal de secà, i unes 3 ha d’ametllers, ara en l’actualitat treballem molta més terra, tota ella de secà, també ens dediquem a l’agroturisme, i últimament ens hem introduït en el món de l’apicultura.

La feina de l’agricultura de secà és molt puntual tenim períodes de molta feina i períodes de poca, i si com empresa volíem créixer, havíem d’omplir aquests períodes de poca feina i nosaltres ho hem aconseguit amb la introducció de nous cultius i productes. Hem introduït el cultiu de farratges, de lleguminoses i proteaginoses. Hem passat a utilitzar adobs orgànics que ens donen més feina però abarateixen costos i augmenten la producció. L’apicultura ens dona bona part de feina a la primavera, que fins ara, era un període fluix.