Actualitat

Canvis a les domiciliacions bancaries (normativa SEPA)

NORMATIVA SEPA

L’aplicació del Reglament Europeu 260/2012  estableix com a data límit  l’1 de febrer de 2014 per tal que els sistemes nacionals de càrrecs directes i transferències siguin substituïts pels instruments de cobrament i pagament europeus SEPA (Single Euro Payments Area).  Aquesta normativa permet a empreses i particulars un sistema de cobraments i pagaments exactament igual a 33 països europeus, el que possibilita gestionar-los amb la mateixa facilitat, seguretat i cost.

Aquest reglament afecta als documents o fitxers que s’envien a l’entitat bancària quan s’ordenen:

  • Transferències
  • Rebuts domiciliats

Què canvia?

A partir d’ara per identificar el compte corrent s’utilitzarà el codi IBAN, que és el codi del compte corrent actual (CCC) amb un codi de 4 dígits al davant, els dos primers dígits identifiquen el país i els dos següents són dígits de control. A l’Estat Espanyol en total té 24 dígits. Per saber el codi IBAN del compte propi o del compte dels  proveïdors s’haurà de demanar o bé utilitzar una eina de conversió que es pot trobar a  www.sepaesp.es.

Hi ha un segon codi nou que identifica l’entitat bancària, es diu codi BIC o Swift i que té entre 8 i 11 dígits. També cal sol·licitar-lo a l’entitat bancària.

S’han creat nous formats de fitxers per ordenar transferències o rebuts a les entitats bancàries, per això és molt important comprovar si es té el programa informàtic actualitzat per no tenir problemes a partir del dia 1 de Febrer.

Per qualsevol dubte recomanem adreçar-se a l’entitat bancària on es gestionen les transferències o rebuts per tal de rebre orientació i ajuda en aquests canvis de format.

Transferències:

Caldrà emprar el Codi IBAN i utilitzar els nous formats de fitxers (C34.14). La bona notícia és que el cost serà igual per una transferència nacional que a un altre país europeu.

Rebuts:

En els rebuts que es porten al banc s’haurà d’indicar també el codi IBAN i el codi BIC. I cal utilitzar un nou codi per identificar-se, es diu Codi d’Identificació del Creditor o ID del creditor i està format per 16 dígits i conté el NIF. S’ha de demanar a l’entitat bancària per a que ho calculi.

En el cas dels rebuts, el format Norma 19 que s’utilitzava fins ara ja no s’acceptarà i s’haurà d’utilitzar un nou format, el 19-14 CORE. Les novetats són que cal indicar els nous codis i que és obligatori disposar d’una ordre de domiciliació o mandat signada pel deutor, sinó el període de devolució es pot allargar fins als 13 mesos. Si es té l’ordre signada el període és de 58 dies.  Hi ha un format estàndard que es pot adaptar a cada empresa. Veure Model. Les ordres de domiciliació fetes fins el 31 de Gener seran vàlides i es recomana que si no té aquesta ordre de domiciliació de tots els proveïdors cal facilitar-los-hi el model perquè l’omplin i el tornin signat. És obligatori  guardar-ho per si es requereix.

Com a excepció es podran continuar utilitzant els formats actuals de rebut al descompte (N32 i N58) durant un període transitori.

Hi ha una altra modalitat de rebut anomenada SEPA B2B que és més estricte en els requisits del mandat i té un cost superior per a l’emissor. Com a avantatge té un període de devolució molt curt, només 2 dies.