Actualitat

Canvis a l’hora d’instal·lar panells solars i ajuts relacionats

Recentment s’han aprovat canvis en els tràmits per a la instal·lació de panells solars sobre coberta o a les parets d’edificis ubicats en sol no urbanitzable.

Aquests canvis són derivats de la modificació d’alguns aspectes de la Llei d’Urbanisme, concretament a l’article 137 de la Llei 5/2020, de 29 d’abril, publicada al DOGC el 30 d’abril.

Si el tràmit, fins ara, comportava -previ a l’atorgament de llicència municipal- l’emissió d’un informe favorable per part de la comissió d’Urbanisme, ara, amb la modificació de la llei, només caldrà la llicència urbanística atorgada per l’ajuntament .

Aprofitant aquest fet, et volem recordar que pots aprofitar els ajuts de CGE per tal de portar a terme aquesta inversió. De fet, hi ha dos línies d’ajut que ho contemplen:

  • Mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries: un dels àmbits d’actuació elegibles és l’ús, per a consum exclusiu de la pròpia explotació, de fonts renovables d’energia.
  • Diversificació agrària: un dels àmbits de diversificació elegibles és el desenvolupament d’energies renovables en l’explotació destinades exclusivament per a la seva comercialització.

Si t’interessa conèixer amb mes detall el canvi de normativa del que et parlàvem al principi t’adjuntem el text concret (nova disposició addicional, la vint-i-unena, amb el títol: Increment efectiu de la producció d’energia per mitjà d’energies renovables):

«El procediment d’atorgament de les llicències urbanístiques per a instal·lar panells solars a la cara exterior de la coberta o de les parets que envolten les obres implantades legalment en el sòl no urbanitzable no està subjecte a l’informe preceptiu de la comissió d’urbanisme en el cas de les construccions i les dependències pròpies d’una activitat agrícola, ramadera o forestal, i dels habitatges familiars i les construccions destinades a habitatge familiar o a l’allotjament de persones temporeres que hi estiguin associades, d’acord amb l’article 47.6».

Pots tenir més informació a les nostres oficines.