Articles d'interès

Canvis que suposarà la nova normativa de benestar en porcí

Aspectes normatius • Cal ampliar la superfície construïda de la granja si es vol mantenir el mateix nombre de caps de bestiar.
Criteris tècnics • Com a mínim, un 45% del total de truges de la granja s’han de poder criar en grup.

Com fixa el Reial Decret 1135/2002, del 31 d’octubre  relatiu a les condicions mínimes per a la protecció de porcs, l’1 de gener entraran en vigor les noves mesures de benestar animal en porcí per a les granges existents. A Catalunya, aproximadament, afecten 1.450 explotacions de truges i 4.000 explotacions de porcs d’engreix  Encara que la normativa ja fa deu anys que es va publicar, crec que convé recordar-ne alguns aspectes bàsics  i apuntar alguns criteris tècnics de caire interpretatiu.

ASPECTES NORMATIUS • En primer lloc, cal recordar l’obligatorietat de disposar les truges en grup des de les quatre setmanes posteriors a la cubrició i fins a una setmana abans de la data prevista del part; això vol dir passar d’una superfície útil d’1,32 m2* a 2,25 m2** de superfície útil [SU] per truja, que representa un increment d’un 70% per als animals afectats.

En segon lloc, els garrins no s’hauran de deslletar abans dels 28 dies, cosa que comporta un increment d’un 20% de places de paridora, tot i que en alguns supòsits es pot deslletar abans dels 28 dies.

En el cas dels verros, han de disposar d’una superfície útil per animal de 6 m2.

Per tant, en els tres casos, si es vol mantenir la mateixa capacitat d’animals  cal ampliar la superfície construïda de la granja, i aquest increment de superfície variarà en funció de la solució adoptada. Convé recordar que quan s’hagi d’ampliar la superfície construïda per complir els requeriments de benestar animal, l’obra en qüestió només estarà sotmesa a llicència municipal i, en cap cas no caldrà l’informe previ favorable d’Urbanisme.

Sobre la SU de les truges gestants, una part ha de ser de sòl continu i compacte, i com a mínim ha de tenir 1,3 m2/truja***, el qual s’ha d’entendre com a tal, amb independència del material, forma o disseny, si les obertures de drenatge no superen el 15% del total.

Pel que fa als engraellats (slats) de formigó, cal dir que, en truges, l’amplada de les costelles ha de ser com a mínim de 80 mm i les obertures, de 20 mm com a màxim.

En el cas dels porcs d’engreix  l’amplada de la costella també ha de ser de 80 mm com a mínim, i l’amplada de l’obertura, com a màxim de 18 mm.

Per acabar, en el cas del garrins deslletats, l’amplada mínima de la costella ha de ser de 50 mm i l’amplada màxima de l’obertura, de 14 mm.

Espais en nova normativa benestar animalCRITERIS TÈCNICS • Convé destacar que per poder adaptar les granges actuals als nous requisits s’accepta que, com a mínim, un 45% del total de truges de la granja s’ha de poder criar en grup. A més, per tal que les gàbies es puguin considerar SU han de tenir lliure l’entrada i la sortida sense la intervenció del cuidador; no s’admeten gàbies que disposin de sistemes o mecanismes generals de bloqueig o tancament, i només excepcionalment es podrà fer aquest bloqueig de manera individual. L’espai o zona d’accés a les gàbies, si té una amplada suficient perquè les truges puguin girar fàcilment  també es considerarà SU.

També es poden considerar SU els patis exteriors comunicats amb la sala de gestació i que permetin la lliure entrada i sortida de les truges; i també el cóm si està disposat sota el nivell del terra o a certa alçada, i és practicable el dessota.

Un altre criteri tècnic important és  que els estàndards de la Unió Europea permeten una tolerància de 3 mm respecte de les amplades mínimes de costelles, i amplades màximes de les obertures dels slats de formigó.

Per no haver de canviar els slats, quan no es compleix amb la norma degut al fet que no arribem a l’amplada mínima de costella tot i tenint en compte els 3mm de tolerància, es pot optar per segellar una obertura sí i una altra no, alternativament, i hi ha diverses solucions en el mercat. Això, però, ja no podrà ser una solució quan el problema és que superem l’amplada màxima d’obertura, on es pot optar per cobrir els slats amb xapa d’acer corrugada, amb les obertures adients. En qualsevol cas s’ha de fer un estudi de costos previ per poder escollir sempre la solució més econòmica.

Des d’Unió de Pagesos i el sector porcí del mateix sindicat s’ha estat treballant perquè aquelles granges de porcs d’engreix que tenen corralines amb més d’un 60% de la superfície amb sòl continu i compacte, i la superfície restant amb slat, en aquest casos siguin admesos slats amb costelles de 60-70 mm. Això, però, ara per ara la Comissió de la Unió Europea, mitjançant resposta explícita, ho ha rebutjat.

Pel que fa a aquests criteris tècnics interpretatius s’ha d’estar permanentment al cas perquè van evolucionant amb el temps.

*           Superfície estàndard d’una gàbia.
**          Superfície útil requerida per truja a partir de l’1 de gener del 2013, en funció de la mida del grup.
***         Superfície de sòl continu i compacte per a truges després del primer part.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *