Actualitat

El cèntim sanitari

Amb data 27 de febrer de 2014 s’ha fet pública la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, conforme el denominat cèntim sanitari és contrari a la normativa europea, i per tant il·legal. Aquesta sentència obre la possibilitat a moltes persones i professionals -tant agraris com d’altres sectors- a sol·licitar la devolució d’aquest impost.

Una vegada feta pública la sentència europea, la llei estatal només permet exigir la devolució dels últims quatre anys, donat que l’1 de gener del 2013 va entrar en vigor la reforma d’aquest impost il·legal per incorporar-lo a l’impost sobre hidrocarburs.  Per tant el termini de reclamació és el dels últims quatre anys des de la data que es presenti la reclamació, amb el límit de 31/12/2012.

gasoil_tractor

El pot reclamar qualsevol persona/empresa que hagi consumit carburants aquests anys.. No cal que sigui gasoil agrícola/professional, pot tractar-se de gasoil per consum privat en automòbils, calefacció o qualsevol altre ús. Això sí, només podran reclamar aquells que puguin acreditar documentalment aquest consum.

Hem treballat en estreta col·laboració amb la Unió de Pagesos de Catalunya per tal d’articular el mecanisme per reclamar a la hisenda pública estatal el retorn d’aquests diners corresponents a la recaptació (conjunta en els trams estatal i autonòmic) del cèntim sanitari amb l’objectiu de simplificar el tràmit donat que els productors agraris presenten anualment els seus consums de gasoil B a l’Agència Tributària estatal per tal d’obtenir la devolució parcial de l’impost sobre hidrocarburs.

Es pot adreçar a les nostres oficines on li oferim els nostres serveis per formalitzar a nivell individual la reclamació de la devolució del cèntim sanitari, tant dels carburants usats en motors i maquinària agrícola (gasoil B), com de la resta de carburants i combustibles diferents del gasoil B.