Actualitat

Vine al nostre col·lectiu pel Pla de Reestructuració de la vinya

Pla de Reestructuració i Reconversió de la Vinya: enguany també es poden sol·licitar els ajuts que tenen per finalitat renovar les plantacions de vinya.

Per poder sol·licitar aquests ajuts s’ha de formar part d’un col·lectiu, és per aquest motiu que Agroxarxa en crearà un, tal i com ha fet cada any.

Aquests ajuts subvencionen les accions d’arrencada, plantació, emparrat, desinfecció, despedregat, Grapes_with_leaf_and_stem_512moviments de terra, transformació de vas a emparrat, i re-empelt.

El funcionament dels ajuts és similar al pla anterior, és a dir, es tracta d’un pla anual, en el que només se subvencionaran les accions efectuades entre l’1 d’agost del 2015 i el 31 de juliol de 2016, a no ser que s’opti per fer un aval, el que permetria finalitzar les actuacions fins a 31 de juliol de 2018.

Primerament caldrà preparar la sol·licitud d’entrada al col·lectiu, que s’haurà presentar abans del 10 de novembre del 2015.

Un cop acceptat el pla per part del Departament d’Agricultura, els integrants del col·lectiu podran presentar les sol·licituds d’ajut individuals al Departament d’Agricultura.

Cal tenir en compte que el termini per formar el col·lectiu és molt curt i per tant qui hi estigui interessat, és prioritari que és posi en contacte amb qualsevol de les oficines d’Agroxarxa, el més aviat possible, per tal de poder avançar feina.