Actualitat

Comunitat de Regants Mina Dues Hortes La Canonja i Masricart (Tarragonés)

La necessitat d’aigua per al reg, ha fet que històricament s’hagin construït tot tipus infraestructures per tal de dotar als camps de cultiu d’aquest recurs ja que tenir aigua significa multiplicar les possibilitats d’explotació d’una determinada finca. A cada zona s’han anat adoptant diferents solucions, tant en la captació com en la conducció de l’aigua, segons les característiques i necessitats de cada lloc.

Mina de les Dues Hortes i MasricartAl Camp de Tarragona, es molt freqüent un tipus de construcció que s’anomena Mina. Aquesta, com el seu nom indica, consisteix en un passatge subterrani que, per gravetat, condueix l’aigua fins a les diferents finques. La gran majoria de Mines tenen el seu origen fa centenars d’anys (i varies generacions) i certament, veient-les des d’una perspectiva moderna, son obres impressionants, fetes amb una precisió sorprenent tenint en compte els recursos dels que es disposaven.

Actualment, les infraestructures de reg, adopten altres solucions, amb tècniques i materials molt més eficients, però les Mines que han subsistit, encara son plenament funcionals i compleixen la seva funció perfectament.

imatge Dues HortesPodem considerar que es un llegat patrimonial molt important, que ens ajuda també a entendre la evolució de la agricultura a la zona. De fet, aquesta, juntament amb la necessitat d’aigua, es la motivació principal de les persones que conformen les Comunitats de Regants per seguir invertint temps i diners en el seu manteniment.

El més normal, es que cada Mina abasteixi una sèrie de finques de diferents propietaris, que s’organitzen en forma de Comunitats de Regants, moltes d’elles ancestrals, i que de generació en generació s’han anat traspassant els drets i deures al respecte de la Mina.

Un exemple molt clar i destacable de tot això és la Comunitat de Regants Mina Dues Hortes la Canonja i Masricart, aquesta és un exemple de gestió i organització, ja que havent conservat la tradició i el patrimoni, han mantingut la Mina i actualitzat tota la organització i documentació segons els requeriments actuals, tant del Departament d’Agricultura com de l’Agència Catalana de l’Aigua.

La Comunitat rega unes 60 ha. situades principalment en el terme de la Canonja i en una petita part en el de Reus. El primer document en el que s’hi troba una referència a les aigües de reg de la zona està datat l’any 1485. La Mina, té una longitud subterrània d’uns 1.700 metres i a la zona de reg de 4034 ml..

Entre les actuacions que la Comunitat ha portat a terme, destaquen varis informes topogràfics per identificar les seves infraestructures… amb una posterior digitalització de la tota la cartografia. La renovació de la documentació i la confecció d’uns nous estatuts de la Comunitat. Per fer això han comptat amb l’assessorament de l’equip tècnic i jurídic d’Agroxarxa, que té una bona experiència en aquest camp, ja que assessora directament moltes altres Comunitats de Regants.