En què et podem ajudar?

    Pots contactar amb nosaltres per demanar més informació sobre els nostres serveis

    En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, expressament ens autoritza a que les seves dades personals s'incorporin al fitxer anomenat "contactes" responsabilitat de AGROXARXA, SLU. La finalitat d'aquest fitxer és gestionar aquesta agenda a la fi de donar resposta a les seves peticions. Les dades no seran transmeses a terceres persones que no s'hagin autoritzat expressament. En qualsevol moment es podrà revocar l'autorització atorgada i exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició al tractament de les seves dades personals i de portabilitat. Qualsevol petició s'ha de dirigir a agroxarxa@agroxarxa.com o a Riu Besòs, 22 baixos de Lleida (25001).

    AGROXARXA
    C. Riu Besòs, 22 baixos – 25001 Lleida
    agroxarxa@agroxarxa.com