Campanyes finalitzades

Ja pot contractar l’assegurança de la fruita

Ja pot contractar l’assegurança de la fruita amb les cobertures de gelada, falta de quallat i pedra.

Enguany, més que mai, es fa necessari un molt bon assessorament en el moment de contractar l’assegurança, degut a la important retallada de la subvenció d’ENESA que pot  comportar un considerable increment del cost. Analitzarem la seva explotació de manera individualitzada optimitzant al màxim les opcions de contractació.

Li recordem la possibilitat de finançament de les pòlisses a partir d’un cost de 1.000€, i també, que titular de l’assegurança cal que formalitzi la DUN 2017 on han d’estar-hi incloses les parcel·les assegurades.

Tot seguit trobarà les dates en les que finalitza el termini de contractació, no esperi a l’últim moment, truqui’ns per demanar dia i hora.

ASA Fruita 2017

Important: Assegurança de sobrepreu:

Si contracta aquesta pòlissa d’Agroseguro amb nosaltres, li oferim la possibilitat a traves d’AGROPELAYO SA d’incrementar pel risc de pedra el preu d’assegurament fins un 30%.

ASG Explotació