Campanyes finalitzades

Assegurança de collita

Contractació d’assegurances per als conreus extensius i vinya

IMPORTANT: Termini per la contractació per conreus extensius i vinya, fins el 27 de desembre !

Les continuades pluges d’aquest any, han provocat en moltes explotacions, un endarreriment de la sembra dels cereals i de les lleguminoses que ha comportat que, a hores d’ara, encara no tinguin contractada la pòlissa d’assegurança agrària. No t’esperis a fer la pòlissa ja que el final de contractació és el 27 de desembre.

És important que tinguis en compte que:

  • Per evitar incidències cal assegurar totes les parcel·les sembrades i les que tens previst sembrar
  • La pòlissa que es contracta ara en el mòdul 2 té un percentatge de subvenció (d’ENESA i del Departament d’Agricultura) superior a la que es contracta a la primavera en el mòdul P
  • Fins el 29/03/2019 es poden fer modificacions en les pòlisses per tal de canviar el cultiu o donar d’alta i de baixa parcel·les
  • Agroseguro ens ha confirmat que en cas de donar de baixa parcel·les, ens retornarà el 100% de la prima

No dubtis en contactar amb nosaltres per qualsevol aclariment.

I també, únicament si contractes ara amb nosaltres, a la primavera tindràs l’opció de contractar l’assegurança de sobrepreu. Amb aquesta pòlissa t’oferim la possibilitat d’incrementar el preu d’assegurament dels cultius fins un 30%. Els riscos coberts són la pedra de manera obligatòria i el foc de manera opcional.

* Pels cultius de cereals d’hivern, oleaginoses i lleguminoses únicament queden coberts els danys per fauna silvestre en les parcel·les de reg si es contracta la pòlissa abans del 20 de desembre, a les parcel·les de secà i pels altres conreus, continuen estant coberts els danys per fauna silvestre.