Actualitat

Conveni col·lectiu agropecuari de Catalunya per al 2018

Unió de Pagesos, JARC, IACSI, com a representants empresarials, i la Federació d’Indústria, Construcció i Agroalimentària d’UGT i CCOO d’Indústria de Catalunya, com a representants dels treballadors, han signat el dia 23/07/2018 a la Casa de l’Agricultura de Barcelona el conveni col·lectiu agropecuari de Catalunya per al 2018. Unió de Pagesos ha maldat en la negociació tancada perquè el nou conveni asseguri unes bones relacions laborals entre els empresaris agraris i els treballadors del camp.

El conveni col·lectiu del camp signat estableix les condicions laborals tant per als treballadors fixos com per als temporers i defineix els treballs de campanya per als períodes de collita, poda o aclariment als sectors de producció de la fruita dolça, vinya, oliva, cítrics, fruits secs, horta i flor i planta, entre d’altres.

Les principals novetats son:

Augment salarial: Pel 2018 s’estableix un increment del 1,75% aplicat a les taules salarials de 2017, sent el import de l’hora del peó temporer de 6,30€/hora.

Antiguitat: canvia el mètode de càlcul, passant a ser d’un trienni per import de cinc dies del salari del grup professional i tres dies més per cada any des de l’esmentat trienni fins a complir els 20 anys de servei en l’empresa.

Jornada anual: reducció de la jornada anual en 4 hores, sent la mateixa de 1.796 hores anuals.

Permisos remunerats: aquest es concedeixen per dies laborables equiparan les parelles de fet al matrimoni. Nova regulació del permís per hospitalització.

Assegurança de mort o invalidesa per accident de treball: Augment de la cobertura a 20.000€.

Dietes i quilometratge: Increment dels imports

Esmorzar: 5.00 €
Dinar: 12.00 €.
Sopar: 12.00 €
Dormir: 35.00 €
Quilometratge cotxe propi: 0.20 € km