Actualitat

Taxa turística

Decret d’allotjaments turístics

Us informem que s’ha aprovat el Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic. Aquest Decret anul·la l’anterior i incorpora canvis a la normativa que regula el turisme rural.

A continuació presentem els principals canvis incorporats a la nova regulació del turisme rural.

A partir d’aquest Decret, es poden obrir establiments de turisme rurals en nuclis de població amb menys de 2.000 habitants (amb l’anterior Decret el límit estava en 1.000 habitants).

Amb la nova regulació, tant pel que fa als establiments d’agroturisme (cases de pagès) com els allotjaments rurals, poden ser-ne titulars les persones jurídiques i només cal que un dels socis compleixi els requisits que se li demana a una persona física.

Ja no cal tenir un temps mínim d’empadronament a la comarca on s’és titular de l’establiment o als municipis limítrofes a aquesta comarca, això sí, un cop obert l’establiment, sí que caldrà empadronar-se a la comarca o als municipis limítrofes i residir-hi. Si és tracta d’una empresa, només cal que s’empadroni un dels socis i que hi resideixi efectivament.

Una altra modificació respecte la normativa anterior, és que es disminueix la capacitat mínima de les cases en modalitat de masia i casa de poble compartida. Ara s’estableix el mínim en una habitació dormitori i dues places (anteriorment eren 3 habitacions com a mínim i 5 places). La capacitat màxima continua sent de 15 places.

Les cases que ja estigueu inscrites al Registre de Turisme Rural no cal que us adapteu als requisits tècnics d’aquest nou Decret. Només ho haureu de fer si voleu sol·licitar un augment de la capacitat, ampliar les instal·lacions o canvi de titularitat. Pel que fa als canvis de titularitat, no cal que us adapteu al nou Decret si el canvi el feu a favor d’un familiar de primer o segon grau, cònjuge o membres d’unió estable de parella, excepte en els casos que el vostre establiment tingui una capacitat superior a 15 places, com establia la normativa anterior al 2006. En aquest casos, amb el canvi de titularitat s’haurà de reduir la capacitat de la casa arribant a un màxim de 15 places.

 Més informació al portal de Gencat (vincle)