Campanyes finalitzades

Defensa't de la MAT

Defensa’t de la MAT… Apunta’t al Col·lectiu majoritari

Tram Bescanó – Santa Llogaia d’Alguema

Defensa't de la MATEl passat 10 de setembre de 2012, es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, l’anunci pel que es sotmetia a informació publica la sol·licitud de modificació de l’autorització administrativa, aprovació del projecte i declaració d’utilitat pública de la línia aèria de transport d’energia elèctrica a 400 KV Bescanó-Sant Julià de Ramis Santa Llogaia d’Alguema i compactació amb les línies existents Vic-Juià 220 KV i Juià-Figueres 132 KV (exp. 33691/2011-AT).

El projecte es publicà conjuntament amb la relació individualitzada de béns i drets afectats, perquè totes aquelles persones o entitats que es consideressin afectades puguin examinar el projecte tècnic i formular les al·legacions que considerin oportunes durant els 30 dies següents a la publicació.

Aquest termini acabava el passat 17 d’octubre  La majoria dels afectats ja han rebut carta certificada on se’ls informa de l’afecció sobre la seva finca i que disposen de 20 dies per presentar les al·legacions, finalitzant-se la majoria d’elles entre el 23 i el 25 d’octubre.

Una vegada finalitzat el període d’al·legacions  Red Eléctrica respondrà o no les al·legacions i s’aprovarà el projecte definitiu, l’autorització administrativa i la utilitat pública del projecte.

Segons informacions de Red Eléctrica, tenen la intenció d’iniciar el procediment expropiatori a principis de 2013, i les obres abans del proper estiu.

Durant aquest dies, els nostres tècnics ja han realitzat reunions informatives a diferents municipis afectats, i per tal de defensar els interessos de les persones afectades per aquest projecte hem creat un col·lectiu d’afectats, que actualment ja compta amb més de 200 finques. Com en tot els altres projectes en que hem participat, les persones que s’uneixen al nostre col·lectiu tenen la tranquil·litat d’estar assessorats a Agroxarxa, per un equip multidisciplinari amb una àmplia experiència, que porta molts anys assessorant afectats per molts projectes d’obra pública arreu de Catalunya.

A principis de novembre començarem a quedar amb totes les persones afectades que formen el nostre col·lectiu per visitar totes les finques i fer l’inventari de les mateixes, per tal de poder preparar adequadament la feina a fer abans no les convoquin a l’Ajuntament per iniciar el procediment expropiatori.

Aprofitem la ocasió, per oferir-vos el nostre servei, i si esteu interessats en formar part del nostre col·lectiu, podeu omplir el full de col·lectiu següent (Full col·lectiu MAT) i fer-nos-el arribar a alguna de les nostres oficines, a l’adreça girona@agroxarxa.com o trucant al 972410640 per demanar hora pels tècnics del servei d’expropiacions (Mayra, Sílvia o Tània).