Actualitat

Camp de cereal sec

DUN 2018: ja comença

Aquest febrer s’ha iniciat el període de tramitació de la DUN 2018 i el termini finalitzarà el proper 30 d’abril.

De cara a aquesta campanya, cal destacar que la sol•licitud d’ajut de Reestructuració i Reconversió de la Vinya passarà a fer-se mitjançant la DUN, on s’hauran d’indicar les accions a fer a partir de l’1 d’agost de 2018 i fins el 31 de juliol de 2019 o de 2020 (operacions anuals o bianuals).

Aquest ajut, com sabeu, té per finalitat renovar les plantacions de vinya. Les accions subvencionables seran les mateixes que existien fins ara, per bé que canviaran alguns import d’ajuts.

L’elaboració de la DUN no és un simple tràmit, cal revisar i adequar-la bé a la realitat de l’explotació, d’aquesta manera s’assegura que l’accés als ajuts sigui un èxit i el risc de penalitzacions mínim. A Agroxarxa, com a entitat d’assessorament de referència a Catalunya, vetllem sempre per assegurar-nos que la DUN arribi a bon port, i això ho aconseguim coneixent els procediments i la normativa fins al mínim detall i també gràcies als nostres sistemes interns de revisió.

Per últim, recordar que en el mateix període es poden demanar l’ajut per la Incorporació de Joves i els ajuts per a realitzar inversions a la explotació (Pla de Millora, Diversificació cap a activitats no agrícoles i altres ajuts per la Mitigació del canvi climàtic).