Actualitat

Els autònoms societaris es podran acollir a la tarifa plana

La recent jurisprudència ha motivat la necessitat de canviar el criteri de la Tresoreria General de la Seguretat Social permetent que les persones treballadores autònoms socis de societats mercantils puguin accedir als beneficis en la cotització, coneguts com tarifa plana.

Aquest nou criteri possibilita que els autònoms societaris que ja estan d’alta, puguin instar una revisió de la resolució de l’alta, a fi i efecte de poder beneficiar-se de la tarifa plana i que li siguin retornades les quantitats indegudament ingressades en concepte de cotització.

Si aquest és el teu cas et podem oferir el servei de la revisió de l’alta. Per a qualsevol dubte o qüestió pots trucar a les nostres oficines.