Actualitat

Recordatori sobre l’ús de GPS en els equips de transport de dejeccions

A partir del 18 de març de 2018 serà obligatori l’ús de la plataforma de recepció de dades dels GPS dels equips de transport de dejeccions que realitzen aplicacions a més de 10 km

El DARP ha posat en marxa la Plataforma de recepció de dades relatives a la gestió de dejeccions ramaderes a llarga distància (RDLG)  a la que s’hauran de transmetre de forma telemàtica les dades recollides pels GPS dels equips de transport de dejeccions ramaderes que realitzen aplicacions a més de 10 km de les instal·lacions ramaderes d’origen.

Per poder utilitzar la Plataforma RDLG és necessari:

  • Donar-se d’alta com a persona usuària a la plataforma.
  • El dispositiu electrònic de posicionament global (GPS) ha d’incorporar un programari que permeti la transmissió telemàtica en temps real de les adaptat a les especificacions tècniques que es descriuen al portal del DARP (Pla d’ús de GPS en fertilització).

L’ús de la Plataforma serà obligatori a partir del 18 de març de 2018.

Us recordem que des del 24 d’octubre de 2016 és obligatori a tot Catalunya que els equips de transport de dejeccions ramaderes que realitzen aplicacions a més de 10 km de les instal·lacions ramaderes d’origen vagin equipats amb un GPS (dispositiu electrònic de posicionament global) i una unitat d’adquisició i registre d’aquestes dades, que no en permeti la modificació (d’acord amb la Disposició addicional segona i Disposició transitòria sisena de l’Ordre AAM/312/2014, de 15 d’octubre, modificada per l’Ordre AAM/66/2015 i per l’Ordre ARP/210/2017, de 8 de setembre).