Actualitat

Taxa turística

Inversions en zona LEADER 2014

AJUTS LEADER 2014

S’ha obert la convocatòria per demanar ajuts del programa LEADER 2014. El termini de sol·licitud finalitza el dissabte 22 de febrer de 2014.

Només s’hi poden acollir les persones físiques o jurídiques que entre altres requisits realitzin les inversions en zona LEADER.

Els ajuts s’han de tramitar mitjançant els Grup d’Acció Local de cada zona Leader.

Els agricultors professionals que puguin demanar ajuts per una mateixa inversió mitjançant el Contracte Global d’Explotació o dels regulats a aquesta Ordre, ho hauran de sol·licitar únicament a través del Contracte Global d’Explotació.

Els ajuts que agrupa aquest programa són els següents:

  • Millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris. Creació, millora i/o ampliació de microempreses o petites i mitjanes empreses (en endavant, pime) agroalimentàries o agrobotigues.
  • Creació i desenvolupament de microempreses. Creació, millora i/o ampliació de microempreses, per diversificar i potenciar el teixit econòmic en els territoris rurals.
  • Foment d’activitats turístiques. Creació, millora i/o ampliació d’establiments turístics de capacitat reduïda o d’empreses d’activitats d’oci .
  • Conservació i millora del patrimoni rural. Projectes d’inversió superiors a 70.000 € , que generin activitat econòmica i serveixin per a l’embelliment de nuclis antics, recuperació de la arquitectura tradicional i actuacions no productives que constitueixin elements de dinamització, generin una atracció cap a la zona d’actuació i creïn sinergies amb els projectes productius de l’àmbit territorial Leader.

A Agroxarxa disposem de tècnics experts en la tramitació d’ajuts que conjuntament amb els tècnics d’enginyeria i de fiscal/comptable li faran un assessorament integral per tal de poder gestionar aquest ajut de forma efectiva.

Per a qualsevol dubte o qüestió estem a la seva disposició a les nostres oficines.