Actualitat

pomes ecològiques

La importància de la xarxa comptable en el sector agrari

Estadística • L’organisme prové dels resultats d’una mostra a partir de consultes a 663 explotacions de diversos tipus d’arreu de Catalunya  Dades • Participar en l’estadística pot ajudar a fer un mapa de la situació del sector i, alhora, a conèixer els punts forts del negoci propi

La Xarxa Comptable és la estadística que serveix per avaluar la renda de les explotacions agràries i comprovar i preveure l’impacte de la política agrària en el conjunt de les explotacions agràries. La Xarxa Comptable Agrària de Catalunya està integrada a escala estatal i comunitària i és una estadística obligatòria per a tots els estats membres de la Unió Europea.

El nom de xarxa prové de la distribució sobre el territori d’una mostra de 663 explotacions representatives de tots els sectors productius i totes les  comarques. Per això hi ha més explotacions dels sectors més importants, com el porcí, el cereal, la vinya o la fruita i, també, de les províncies amb més explotacions. L’objectiu és que els resultats obtinguts siguin representatius d’una explotació mitjana de Catalunya.

Agroxarxa participa en la recollida de dades de les explotacions i en l’oficina tècnica especialitzada del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, ja que ha guanyat el concurs públic que encarrega aquestes tasques. Per això hi estem implicats i creiem que cal treure tot el profit d’unes dades molt valuoses i poc conegudes per la majoria del sector.

La fitxa conté dades econòmiques i tècniques i inclou taules que recullen les superfícies, la mà d’obra, les inversions, els estocs, els préstecs, les despeses, els moviments de bestiar, les produccions dels cultius i altres activitats, així com els ajuts rebuts. Les dades s’obtenen de la comptabilitat, dels llibres fiscals i de les factures i, també, de documents com la DUN o les nòmines en cas que es tinguin treballadors. Així, cal completar algunes dades a partir d’un breu qüestionari.

Les dades principals • El més interessant son els resultats econòmics i tècnics que s’obtenen a partir de les dades facilitades per les explotacions que col·laboren amb la Xarxa Comptable. El Departament d’Agricultura publica els resultats mitjans de les explotacions a la seva web, i els més útils son els resultats analítics o de costos dels cultius, ramaderia i altres activitats.

Si voleu saber quins ingressos, quines despeses específiques i generals tenen com a mitjana les activitats agràries més habituals a Catalunya podeu consultar els resultats a la web .

En el moment de publicar aquest article podeu consultar els  resultats de l’any 2017, tot i que ben aviat també hi haurà disponibles els del 2018. També trobareu resultats mitjans d’una explotació agrària catalana per a cada tipus de producció (cerealista, fructícola, boví de llet, etc). Per al sector agrari aquests resultats tenen un valor molt important, ja que son únics perquè informen dels resultats econòmics i tècnics i no hi ha gaires fonts estadístiques que continguin aquestes dades amb una mostra estadísticament representativa.

Per tant, han estat útils i encara  ho seran més en el futur per justificar i donar continuïtat a certs ajuts comunitaris, per presentar dades econòmiques oficials a Hisenda per revisar alguns impostos (IVA o IRPF), per fer valoracions agràries o estudis de viabilitat econòmica d’explotacions.

Per continuar aquesta tasca i obtenir uns resultats fiables i útils,  Agroxarxa necessita més explotacions col·laboradores; i no heu de patir, perquè les vostres dades seran anònimes, per llei estan protegides i no es podran utilitzar per cap revisió o inspecció de la vostra explotació. Si ens faciliteu les vostres dades, us podrem confeccionar un informe de resultats tècnicoeconòmics de la vostra explotació per conèixer el resultat i els costos de la vostra finca. A més, podreu comparar els resultats amb la mitjana catalana, fer-ne un seguiment anual i detectar quins costos podríeu reduir o com esteu situats respecte a la mitjana. Per compensar la dedicació, rebreu un petit ajut de 67 euros a l’any.

Si voleu col·laborar en l’estadística, podeu enviar-nos un correu electrònic a eea[arroba]agroxarxa.com i ens posarem en contacte amb vosaltres.

Article publicat a La Terra núm. 461, del mes de gener de 2020. Font: Elaboració pròpia.