Actualitat

L’assegurança de la retirada i destrucció d’animals morts

El sindicat ha presentat propostes contra la pujada de les tarifes d’Agroseguro per aquest any.

Les explotacions han de disposar de contenidors a l’entrada per facilitar la recollida dels animals morts, a excepció d’èquids i bovins.

La retirada i destrucció dels cadàvers dels animals morts a les explotacions es gestionen majoritàriament a través de la pòlissa d’assegurances agràries d’Agroseguro S.A. des de fa 17 anys. Aquesta assegurança no és d’obligada contractació, ja que el ramader pot tenir contractat el servei amb una de les dues empreses autoritzades a Catalunya, però a la pràctica, gestionar els animals morts a través d’Agroseguro S.A. és la manera més econòmica de pagar el servei, perquè és l’única manera que es puguin aplicar tant les subvencions que dona l’Estat a través d’ENESA com els ajuts del Departament d’Agricultura.

Cal recordar que únicament tenen la condició d’assegurables les explotacions d’animals de proucció dedicades a la reproducció, cria, recria o engreix de l’espècie bovina, porcina, aviar, cunícola, ovina, caprina i equina, i les que tinguin assignat un codi d’explotació, segons el Reial Decret 479/2004, de 26 de març, que estableix i regula el Registre general d’explotacions ramaderes (REGA).
Els animals que han de constar en l’assegurança són els que consten en el cens i s’han de correspondre amb el que habitualment hi ha a l’explotació. L’única excepció és en les explotacions cunícoles en règim de reproducció i recria, on es comercialitzen els llorigons. En aquest cas s’ha de declarar el mateix nombre d’animals d’engreix que el declarat com a reproductors.

Aquesta assegurança dona cobertura als animals que morin en les explotacions dels titulars per qualsevol causa, els sacrificis obligatoris decretats per l’autoritat competent per motius sanitaris i els enterraments en la mateixa explotació, amb l’autorització escrita de l’autoritat. També queden coberts els animals morts fora de l’explotació assegurada i en els següents supòsits: durant el transport a l’escorxador o altres destinacions, a excepció del sistema de maneig aviar, i sempre abans de l’entrada dels animals en els corrals o zona de descàrrega d’animals; transhumància, i estades en fires i mercats.

CONTENIDORS • En canvi, no poden contractar l’assegurança les següents explotacions: els tractants d’animals, a excepció dels de boví, oví i cabrum; els centres d’oci i/o ensenyament; les destinades a autoconsum; nuclis zoològics, escorxadors i èquids per a competicions esportives, esbarjo, sella o tir.
Les explotacions estan obligades a disposar de contenidors a l’entrada, en un lloc de fàcil accés per al vehicle que efectuö la retirada, que possibilitin la recollida dels animals, a excepció dels bovins i dels èquids. No queda coberta per aquesta assegurança la retirada de restes òssies i la de restes orgàniques derivades dels animals de l’explotació.

Per al pla del 2019 (les pòlisses que es renoven o es contracten de nou a partir de l’1 de juny), Agroseguro ha anunciat que a causa de l’alta sinistralitat que s’està produint en aquesta línia d’assegurança, que a Catalunya va representar en el pla 2016 un 101,4% i en el pla 2017, un 107.2%, revisarà les tarifes que aplicarà a les explotacions contractades a Catalunya. Les tarifes [vegeu gràfic] baixaran un 5% per als règims d’engreix d’èquids, tractants d’oví i per a tots els de pollastres, perdius i faisans, i augmentaran un 20% per a reproducció i recria de boví de llet, cabrum i porcí; un 20% per a engreix d’oví i cunícola; un 20% per a inseminació artificial i reposició de porcí, un 10% per a tots els règims d’ànecs, galls dindis i oques, i un 5% per a tots els de gallines, per al de transició en porcí i per al de tractants de boví.

Així mateix, Agroseguro incrementarà els recàrrecs per al Pla del 2019 un 10% respecte als que s’han aplicat el 2018.

En aquest sentit, Unió de Pagesos, membre de la Comissió Nacional i de la Comissió Territorial d’assegurances agràries, ha presentat propostes d’esmenes contra aquestes mesures que faran incrementar de manera substancial el cost d’aquestes assegurances.

Article publicat a La Terra núm. 455, del mes de maig de 2019. Font: Elaboració pròpia.