Actualitat

Línia d’ajuts destinats a professionals i microempreses del sector turístic

S’ha publicat la Línia d’ajuts destinats a professionals i microempreses del sector turístic, afectades per la situació de crisi ocasionada pel COVID-19, per a reprendre l’activitat un cop passat l’estat d’alarma.

Aquests ajuts són compatibles amb els ajuts d’autònoms, i són compatibles amb qualsevol altre ajut, sempre i quan es mantingui l’activitat durant al menys 1 any.

A qui va destinat l’ajut?

 • Els professionals autònoms i les microempreses turístiques
 • Establiments d’allotjament turístic: establiment hotelers, apartaments turístics, càmpings, establiments de turisme rural
 • Empreses turístiques de mediació: agències receptives amb seu central a Catalunya, Destination managers companyies, Organitzadors professionals de congressos
 • Explotadors d’habitatges d’ús turístic
 • Establiments i activitats d’interès turístic: persones o empreses que contribueixen a dinamitzar el turisme i afavoreixen les estades en el territori
 • Guies de turisme habilitats

A qui NO va destinat l’ajut?

 • Aquesta línia d’ajuts exclou expressament els establiments de restauració i allotjaments juvenils.

RESUM dels requisits que cal complir per accedir als ajuts

 • Fins a 5 treballadors/es (fixes o discontinus) abans de l’inici de la crisi del Covid-19
 • Facturació màxima de 500.000€ en el darrer exercici
 • Desenvolupar l’activitat i tenir seu fiscal a Catalunya
 • Havien d’estar inscrits al Registre Turístic de Catalunya (si escau) abans del 15 de març de 2019
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Administració de l’Estat, la Generalitat i la Seguretat Social
 • Autònoms
  • Havien d’estar donats d’alta almenys des de fa un any
  • Els ajuts no inclouen les persones treballadores autònomes que treballen per una única empresa
 • Explotadors d’habitatges d’ús turístic:
  • Havien d’estar donats d’alta a l’IAE (685 “allotjaments turístics extra hotelers”; o 686, “explotació d’apartaments privats a través d’agència o empresa organitzada”; o al 861.1 “lloguer d’habitatges”
  • Els HUTS que gestionen han de disposar de la corresponent llicència municipal

Quantia dels ajuts

L’ajut consistirà en una aportació única de 2.500,00 euros per persona beneficiària.

Termini de presentació

A partir del 16/04/2020 i el criteri d’acceptació serà per odre d’arribada, per la qual cosa us recomanem que feu el tràmit el més aviat possible.

La signatura de la sol·licitud es farà mitjançant la utilització dels sistemes d’identificació i de signatura electrònica.