Actualitat

L’Observatori de la vinya, l’eina per veure què estem fent bé

El DARP i l’INCAVI van posar en marxa fa anys un estudi per recollir dades  d’explotacions vitícoles de les diferents DO catalanes. Dur un control detallat de tot el que envolta l’empresa agrària és molt útil per tal de millorar-ne el resultat econòmic.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) i l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI) van crear, ara fa prop de 15 anys, l’Observatori de la vinya, el vi i el cava per recollir dades tècniques i econòmiques del sector del vi i el cava i de les explotacions agràries dedicades a la producció de raïm a Catalunya. Aquestes dades, recollides tot seguint una sèrie de criteris prefixats, serveixen per analitzar periòdicament la situació del sector, les principals problemàtiques que l’afecten. Posteriorment, un cop recollides i interpretades degudament, aquestes dades, es donen a conèixer als productors els resultats d’aquestes anàlisis.

Agroxarxa és l’empresa adjudicatària del contracte públic de recollida de les dades de les explotacions i la seva posterior integració en la Xarxa Comptable Agrària de Catalunya. Per obtenir uns resultats estadísticament representatius, per tal de recollir-ne les dades, es va dissenyar una mostra de 50 explotacions agràries especialitzades en el cultiu de la vinya i repartides proporcionalment entre les diferents Denominacions d’Origen (DO) que tenen més pes i amb uns estrats de mida segons el cens del sector.

Cal especificar que les dades d’aquestes explotacions que participen a l’observatgori són de caràcter plenament confidencial i no poden ser objecte d’altre ús diferent de l’estadístic. Per aquest motiu, en el tractament de les informacions recollides per a l’estudi, les explotacions s’identifiquen amb un codi numèric que garanteix plenament l’anonimat de totes les explotacions que participen en l’estudi.

METODOLOGIA DE TREBALL • Els tècnics d’Agroxarxa contacten periòdicament amb les explotacions per tal de recollir les dades tècniques i econòmiques necessàries per poder extreure’n les conclusions. Un cop han recollit degudament aquestes informacions, els tècnics duen a terme la comptabilitat amb criteris unificats i generen els resultats. Un cop es tanca l’any, els tècnics visiten les explotacions en qüestió i s’entrega un dossier de resultats tècnicoeconòmics i es personalitza amb un informe per a cada varietat, amb el cost per a cada quilogram de raïm i
per a cada hectàrea treballada, així com també el benefici que se n’ha obtingut.

Amb aquestes dades a la mà, els productors poden comparar les xifres de les seves explotacions amb els resultats mitjans de cada DO. Aquest dossier conté una informació molt valuosa per a la gestió de l’explotació vitícola, ja que permet als professionals poder contrastar el resultat econòmic obtingut amb la gestió tècnica i el maneig de les explotacions aplicat.

Si no es relacionen els dos tipus de dades, tècniques i econòmiques, el que pot passar és que els professionals dirigeixin el seu temps i les seves energies cap a una direcció errònia. Una mala direcció que, en alguns casos, pot passar que no sigui ni la més viable i ni la més rendible, tant a mitjà com a llarg termini.

L’OBJECTIU DE LA VIABILITAT • La gestió econòmica de les explotacions agràries en general és una assignatura pendent en el camp català i el fet de participar en la mostra de l’Observatori de manera voluntària pot ajudar a
focalitzar l’atenció en aquest aspecte clau. A més a més, degut a la difícil situació actual del sector (a causa de factors com ara les crisis de preus i les pèrdues per culpa del míldiu, etc.) encara és més necessari que mai poder disposar de la màxima informació possible per prendre les decisions idònies de cara al futur.

En aquest sentit, l’estudi analitza les dades globals des del punt de vista estadístic i publica les anàlisis en els informes de l’Observatori de la vinya, que es pot consultar de manera gratuïta a la pàgina web del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

OBERTS A CONSULTES • Com hem anat veient al llarg d’aquest article, portar un control tan detallat com sigui possible de l’explotació és vital per tal de poder treballar per a la seva viabilitat econòmica. Per això, si ets viticultor i ja portes un control dels costos o bé t’interessa conèixer el cost de producció del teu raïm, pots contactar amb l’equip especialitzat d’Agroxarxa. Quan rebem la teva petició, nosaltres ens posarem en contacte amb tu per valorar la incorporació de la teva explotació a la mostra de l’Observatori. Per posar-vos en contacte amb els tècnics
assessors d’Agroxarxa, podeu escriure un missatge electrònic a l’adreça observatorivinya@ agroxarxa.com.

Article publicat a La Terra núm. 469, del mes de desembre de 2020. Font: Elaboració pròpia.