Projectes de clients

Mas Vidal (Pla d’Estany)

Mas VidalSom una explotació agrícola i ramadera situada a Sant Esteve de Guialbes (Pla de l’Estany) anomenada Mas Vidal.

L’explotació actual la portem els germans Ramon i Jordi des de l’any 1996 per donar continuïtat a una explotació familiar iniciada ja fa unes quantes generacions.

El mas s’ha anat adaptant amb el pas dels anys a les necessitats del moment, inicialment els sectors productius eren  fruita, olivera i forestal. Al morir-se l’olivera l’any 1957 es van reconvertir els cultius i també s’han anat introduint la ramaderia amb vedells d’engreix i també amb porcs integrats. Així amb el pas dels anys l’explotació cada vegada ha anat essent més ramadera  i menys forestal. També des de l’any 2005 s’ha començat a fer Turisme Rural.

La decisió de fer-nos pagesos va venir de manera natural pel contacte amb la natura i l’entorn, conservació del paisatge i tradició familiar. Veure com l’esforç que hi poses, després de seguir el seu curs i fent les coses ben fetes dóna els seus fruits i et va donant uns resultats, et fa sentir bé, et va fent créixer i et dóna les ganes de continuar. També tens una llibertat i autonomia diferents a molt altres oficis que tot i que molta gent ho defineix com a sacrificat, podem dir que no hi ha feines sacrificades sinó mal pagades. Aquesta és una feina en general agraïda, amb una dosi gran de vocació i que alhora et permet no perdre el treball familiar que l’ha diferenciat al llarg dels temps i que l’ha fet especial.

Hi ha incertesa de futur amb què passarà en els mercats. Es percep una tendència a fer productes artesanals amb més qualitat, i això t’acaba portant a tenir dues vies de producció, aquesta de més qualitat i més artesanal i una segona més industrial. És important saber trobar l’equilibri entre les dues per tal de tenir viabilitat de futur.

La diversificació en el negoci et dóna viabilitat. Si mirem els problemes que ens estem trobant en els nostre dia a dia podríem dir que tenim moltes limitacions normatives que condicionen molt l’evolució del negoci i alhora que estem en un sector estancat per créixer perquè el volum de negoci moltes vegades ve limitat o vinculat a que una altra explotació tanqui.

Condicionat als requeriments de normativa i obligacions de burocràcia, fan que sigui necessari dedicar una part de temps important a gestió i que calgui disposar d’un assessorament extern especialitzat que et doni suport, t’ajudi a estar al dia i a complir tots els requeriments vinculats al teu negoci. Hem confiat en Agroxarxa perquè és una empresa vinculada i implicada en el sector i que per la seva experiència en aquest, entén els problemes i hi busca les solucions. Al ser una empresa integral i oferir tots els serveis, malgrat no els utilitzis tots, la seva visió global ajuda a què l’assessorament que t’ofereixen sigui el millor i des de totes les òptiques possibles. És una avantatge perquè encadena les necessitats del client en funció del seu volum de negoci per tal de oferir-li el que millor s’adapta a aquest. És important el valor afegit que dóna el coneixement de les explotacions, per les particularitats que implica haver de creuar totes les normatives habituals a qualsevol tipus de negoci amb les del DAAM (Departament d’Agricultura).

www.masvidal.cat