Actualitat

Ull! Terminis per modificacions de cobertures i bases de cotització

Recordeu que els treballadors del règim especial d’autònoms i del sistema especial per compte propi agrari poden:

  • Ampliar les cobertures de contingències professionals i pel cessament d’activitat fins al 30 de setembre, amb efectes 1 de gener de l’any següent
  • Canviar de base de cotització per incrementar o disminuir-la abans del dia 1 de novembre, amb efectes 1 de gener de l’any següent.

Per a qualsevol dubte o qüestió restem a la seva disposició i recordi que totes les novetats normatives també estan publicades a les nostres Xarxes Socials.