Actualitat

Oberta la possibilitat de modificar la base de cotització

Atenció, novetats que us poden afectar!

Abans de l’1 de novembre teniu l’oportunitat de modificar la base de cotització del Règim Especial de Treballadors Autònoms i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons la vostra edat. Aquesta modificació tindrà efectes a partir de l’1 de gener de 2017.

També us informem que podeu optar per la cobertura de les contingències comunes i/o contingències professionals (accident de treball i malaltia professional) així com la protecció per cessament d’activitat abans de l’1 d’octubre (fins al 30 de SETEMBRE). Aquesta modificació tindrà efectes a partir de l’1 de gener de 2017.

Per a qualsevol dubte o qüestió restem a la vostra disposició a qualsevol de les nostres oficines.