Actualitat

Servei Laboral

Moratòria treballadors rumanesos

El passat 20 de desembre de 2012, la Comissió Europea va adoptar la decisió per la que autoritza al govern de l’Estat Espanyol a ampliar la suspensió temporal en relació a la lliure circulació respecte als treballadors romanesos fins a 31 de desembre de 2013.

Per tant, i en base a aquesta decisió, la Secretaría General de Inmigración y Emigración del Ministerio de Empleo y Seguridad Social del govern l’Estat Espanyol ha prorrogat les instruccions sobre el règim d’aplicació als treballadors per compte aliè nacionals de Romania i als seus familiars.