Nota legal

  1. DADES IDENTIFICATIVES: En compliment amb el deure informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades: L’empresa titular de www.agroxarxa.com (d’ara endavant, el Site) és AGROXARXA, SLU, corredoria d’assegurances amb domicili al Passeig de Ronda, 3 baixos de Lleida, proveïda de CIF núm. B-25269358 (d’ara endavant, AGROXARXA), i inscrita en el Registre Mercantil de Lleida en el Tom 92, foli 198, full núm. L-1668, inscripció Primera. Inscrita al registre administratiu especial de mediadors d’assegurances i els seus alts càrrecs de la Direcció General de Política Financera i Assegurances amb el codi J252GC. Per la comprovació  pot adreçar-se a la DGPFiA al Passeig de Gràcia 19, 08007 de Barcelona, telèfon 933162000,fax 935528280 o al lloc web www.gencat.net/economia/ambits/politica/assegurances/index.html.
  2. USUARIS: L’accés i/o ús dels portals AGROXARXA atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides.
  3. ÚS DEL PORTAL: el Site AGROXARXA proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis o dades (d’ara endavant, “els continguts”) en Internet pertanyents a AGROXARXA o als seus llicenciadors, als quals l’USUARI pot tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del Site.
  4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL: AGROXARXA per si o com a cessionària, és propietària de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les seves pàgines webs, així com dels elements continguts en elles (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat d’AGROXARXA o bé dels seus llicenciadors. Tots els drets reservats. Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’AGROXARXA. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d’AGROXARXA. Podrà visualitzar els elements del Site i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat.
  5. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT: En la mesura permesa per llei aplicable, AGROXARXA no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.
  6. MODIFICACIONS: AGROXARXA es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en la seva Site, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en la seva Site.
  7. OCUPACIÓ DE COOKIES: AGROXARXA podrà utilitzar cookies per personalitzar i facilitar al màxim la navegació de l’USUARI pel seu Site. Les cookies s’associen únicament a un USUARI anònim i al seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir dades personals de l’USUARI. L’USUARI podrà configurar el seu navegador perquè notifiqui i rebutgi la instal·lació de les cookies enviades per AGROXARXA, sense que això perjudiqui la possibilitat de l’USUARI d’accedir als Continguts.
  8. ENLLAÇOS: En el cas que en el Site es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, AGROXARXA no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas AGROXARXA  assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.
  9. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA: AGROXARXA podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.
  10. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ: La relació entre AGROXARXA i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Lleida.