Actualitat

Nou sistema de cotització per a les persones treballadores per compte pròpia o autònoms

A partir del 2023 entrarà en vigor el nou sistema de cotització per a les persones treballadores per compte pròpia o autònoms.

Per aquest motiu et podria interessar modificar la base de cotització. Ho has de fer aquesta setmana, abans del 30 de setembre de 2022.

Per què et pot interessar?

Aquest nou sistema estableix que les persones treballadores autònomes hauran de cotitzar en funció dels rendiments nets que obtinguin durant els exercicis 2023, 2024 i 2025, podent triar una base de cotització que estigui compresa entre la base de cotització que correspongui al seu tram d’ingressos conforme a la taula general i reduïda i a la base màxima de cotització establerta en la Llei Pressupostos Generals de l’Estat.

La disposició transitòria sisena permet que les persones treballadores autònomes que a 31/12/2022 vinguessin cotitzant per una base superior a la que els correspondria per raó dels seus rendiments puguin mantenir aquesta base de cotització, o una inferior a aquesta, encara que els seus rendiments determinin l’aplicació d’una base de cotització inferior a qualsevol d’elles.

Per a més informació dirigeix-te a la teva oficina de referència.