Campanyes finalitzades

Noves limitacions als pagaments en efectiu

El 10 de juliol de 2021, es va publicar al BOE, la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, de transposició de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consell, de 12 de juliol.

Una de les novetats que introdueix, concretament al seu article 18, es la disminució de la quantitat màxima permesa de pagament en efectiu quan una de les parts és una empresa o un professional, de manera que a, partir de l’entrada en vigor de la norma, no es podran efectuar pagaments en efectiu superiors a 1.000,00 euros i per operació. Fins la reforma el pagament en efectiu permès era com a màxim de 2.500,00 euros.

D’igual forma, es modifica l’excepció per a les persones físiques estrangeres, que no actuant com empresaris o professionals, demostrin que no disposen de domicili fiscal a Espanya, fins el moment podien realitzar pagaments en efectiu fins un màxim de 15.000,00, després de l’entrada en vigir de la modificació, aquest pagament no podran excedir de 10.000,00 euros.

Aquesta reforma ha entrat en vigor al dia següent de la seva publicació, es a dir el diumenge 11 de juliol de 2021.