Actualitat

Noves obligacions alhora d’efectuar la recol·lecció i la palla en conreus herbacis de secà

Publicat al DOGC l’ ORDRE ARP/77/2020, de 8 de juny, per la qual es despleguen les mesures preventives per a la lluita contra els incendis forestals relatives a l’activitat agrícola.

Aquesta nova Ordre deroga tota la normativa anterior que afectava a les tasques agrícoles relatives a la sega i les regula de nou tal i com us indiquem:

 • Afecta a les tasques agrícoles en cultius herbacis de secà en què s’utilitzi maquinària tipus recol·lectora, embaladora, picadora de palla o remolc agrícola acoblat al tractor realitzades entre l’1 de juny i el 31 d’agost. Aquesta és una novetat important, perquè l’anterior ordre afectava tant als conreus de secà com els de regadiu i ara es restringeixen les obligacions específicament als conreus de secà.
 • Les obligacions a partir de que s’activi qualsevol nivell de Pla alfa (fins ara les obligacions eren pel nivell 2 i 3 de Pla alfa), són disposar d’una emissora de banda de 80 Mhz o telèfon mòbil i disposar d’extintors d’escuma amb base d’aigua amb un mínim de 6 kg de capacitat i motxilles extintores d’una capacitat mínima de 12 litres d’aigua amb la següent proporció:
   •  Recol·lectores: 4 dels aparells citats anteriorment (o extintors o motxilles o una combinació de les dues).
   • Embaladores: 2 extintors.
   • Conjunt tractor més remolc o tractor més picadora de palla: 1 extintor.
   • Disposar dels extintors ABC (els de pols) contra el foc de la màquina (l’extintor obligatori que cal portar per si s’incendia la màquina recol·lectora, l’embaladora o el tractor).
 • En cas d’alerta Pla alfa 3 continua essent obligatori, quan s’utilitzi maquinària tipus recol·lectora o embaladora en la franja horària entre les 14 i les 17 hores comunicar a la Sala Central del Cos d’Agents Rurals l’inici i la finalització de les tasques agrícoles. També continua la prohibició, en cas d’alerta Pla Alfa 3, la utilització de maquinària tipus picadora de palla acoblada al tractor en tasques agrícoles en cultius herbacis de secà.
 • En cas d’alerta Pla alfa 2 la prohibició de la utilització de maquinària tipus picadora de palla acoblada al tractor en tasques agrícoles en cultius herbacis de secà entre les 12 i les 18 hores.

Tot i que l’ordre amplia les obligacions a tots els nivells del Pla alfa, redueix el nombre d’aparells de 4 a 2 en el cas d’embaladores i les obligacions es limiten als conreus herbacis de secà, quedant-ne fora de les obligacions els conreus herbacis de regadiu.