Actualitat

Emprenedor de responsabilitat limitada (Novetats fiscals i mercantils 2014)

Durant aquests darrers mesos del 2013 s’han aprovat diverses normatives tributàries i mercantils que pretenien d’una banda donar compliment a les promeses realitzades pel govern en matèria d’IVA i de l’altre en seguir creant un marc legislatiu favorable per a la creació d’empreses i negocis.

1.- IVA CRITERI DE CAIXA

2.- EMPRENEDOR DE RESPONSABILITAT LIMITADA

S’ha creat un nou tipus d’empresari, l’emprenedor de responsabilitat limitada: es tracta d’una nova figura que permet limitar la responsabilitat econòmica per a aquell empresari que realitzi l’activitat de forma personal (empresari individual, SCP, CB) i vulgui limitar el seu risc davant els deutes enfront tercers.

Els avantatges d’aquesta figura són minsos donat que aquesta limitació només és efectiva per l’habitatge habitual i fins a un màxim de 300.000€. És a dir, en cas de deutes no podrà perdre la casa, sempre que aquesta tingui un valor inferior a 300.000 €.

Aquesta nova figura és compatible amb la realització d’activitats en el règim de mòduls i per tant per a empresaris que realitzin activitats agràries en aquest règim.

A la pràctica però, per a qualsevol empresari que tributi en el règim d’estimació directa i vulgui limitar la seva responsabilitat, li serà més recomanable constituir una societat mercantil, per tant aquesta figura podrà resultar atractiva per a empresaris individuals que tributin pel règim d’estimació objectiva o mòduls, i vulguin limitar la seva responsabilitat enfront tercers.

3.- SOCIETATS DE FORMACIÓ SUCCESSIVA