Actualitat

Societats de formació successiva (Novetats fiscals i mercantils 2014)

Durant aquests darrers mesos del 2013 s’han aprovat diverses normatives tributàries i mercantils que pretenien d’una banda donar compliment a les promeses realitzades pel govern en matèria d’IVA i de l’altre en seguir creant un marc legislatiu favorable per a la creació d’empreses i negocis.

1.- IVA CRITERI DE CAIXA

2.- EMPRENEDOR DE RESPONSABILITAT LIMITADA

3.- SOCIETATS DE FORMACIÓ SUCCESSIVA

Es crea també un nou tipus de societat, les societats de formació successiva.

Són societats mercantils com les que coneixem fins al moment, amb la particularitat que no cal desemborsar el capital en el moment de la constitució, n’hi ha prou amb que els socis es comprometin a aportar-lo amb els beneficis de la societat en el futur. Com a contrapartida, els socis no podran repartir-se beneficis i establir-se salaris lliurement sinó que tindran unes limitacions fins que el capital social estigui totalment desemborsat.

Per tant, a efectes pràctics s’elimina l’obligació d’aportar els 3.000 euros de capital a la constitució i es pot substituir per una declaració dels socis comprometent-se a fer-ho en el futur.

Aquesta mesura, tot i tenir un efecte econòmic molt limitat, és interessant perquè simplifica tràmits (no cal el certificat de les aportacions del capital per poder constituir) i s’obre la possibilitat que persones que només tenen capacitat de treball facin una SL sense haver de tenir el capital prèviament.

Pot interessar a petits empresaris individuals en Estimació Directa que vulguin limitar la seva responsabilitat mitjançant la creació d’una societat o tributar els seus beneficis al 20-25% o fins i tot al 15% amb els avantatges fiscals de les societats de nova creació.