Actualitat

Novetats pels nous autònoms ‘rurals’

La recent aprovació de la llei de pressupostos (LPGE) introdueix una bonificació per les noves altes en el règim d’autònoms.

Aquesta, en el nostre sector, principalment ubicat en entorns rurals, pot tenir una especial rellevància ja que està destinada als que resideixin i desenvolupin la seva activitat en un municipi on el padró municipal actualitzat a l’inici de l’activitat constin menys de 5.000 habitants.

Aquest fet mereix especial atenció per part de les persones que han demanat els ajuts per incorporació a l’activitat agrària enguany, o inclús algunes de les que ho van fer l’any 2017 però que encara no han començat l’activitat.

Aquesta bonificació entra en vigor el primer dia del mes següent a l’entrada en vigor de la LPGE (05/07/2018). Per tant s’aplicaria a les altes d’autònoms tramitades a partir del 01/08/2018.

La bonificació pot ser de 50 € durant 12 mesos, o bé, el 80% de reducció si la base és superior a la mínima. A més, durant els següents 12 mesos posteriors també hi ha altres reduccions/bonificacions.

Entre els condicionants destaquen que cal estar empadronat i desenvolupar l’activitat en el municipi amb un padró inferior als 5.000 habitants. Així mateix cal restar empadronat en el mateix municipi durant els quatre anys posteriors a l’alta, i mantenir-hi l’alta de l’activitat autònoma o per compte pròpia durant els dos anys següents a aquesta.

Per qualsevol dubte podeu contactar amb les nostres oficines, on els nostres especialistes en assessorament laboral us podran informar.